“รักตัว รักษ์ไทย รักผู้ใหญ่” ด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าไหว้สงกรานต์ไทยเทคนิคกำแพงเพชร

“รักตัว รักษ์ไทย” สงกรานต์ปี 2563 นี้ อาชีวศึกษา สนับสนุนคนไทย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยการนำเสนอชุดผลิตภัณฑ์ผ้าไหว้สงกรานต์ไทย แทนความรักความห่วงใย พร้อมบริการส่งถึงมือผู้ใหญ่อันเป็นที่รัก
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศงดกิจกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมทั้งควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้สั่งการให้สถานศึกษางดการจัดงานเทศกาลตามประเพณี และพิธีการต่าง ๆ ที่เป็นการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก รวมทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาช่วยกันรณรงค์ให้คนไทย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ไทยนี้ อย่างเช่น วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ที่นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์ผ้าไหว้สงกรานต์ไทยแทนความรักความห่วงใยพร้อมบริการส่งไปกราบไหว้ผู้ใหญ่อันเป็นที่รักถึงบ้าน
โดย ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวว่า ศูนย์บริรักษ์ไทย ของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น รายวิชา “เครื่องหอมไทย” ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งหลังจากการเข้าฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่เรียนมาไปทำน้ำอบไทยบรรจุขวดสวยงาม เพื่อส่งมอบให้กับบุคคลที่รัก ผู้ใหญ่ที่เคารพ และบางส่วนก็ทำจำหน่าย แต่เนื่องจากสงกรานต์ปีนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือให้งดจัดงานประเพณีสงกรานต์ทั่วประเทศ เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางศูนย์บริรักษ์ไทย จึงได้จัดทำโครงการส่งความรักให้กับผู้ใหญ่อันเป็นที่รักถึงบ้าน ด้วยการจำหน่ายชุดผลิตภัณฑ์ผ้าไหว้สงกรานต์ไทย ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ประกอบไปด้วยน้ำอบ น้ำปรุง หน้ากากผ้าลายไทย และมาลัยผ้าขาวม้าที่ประดิษฐ์อย่างอ่อนช้อย งดงาม โดยรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายชุดผลิตภัณฑ์ผ้าไหว้สงกรานต์นี้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำมาเป็นทุนทำหน้ากากผ้าไทยแจกให้กับประชาชนทั่วไป ฟรี
ดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ ครูเชี่ยวชาญ สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ซึ่งเป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม กล่าวเพิ่มเติมว่า เพราะโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้เราต้องรักษาระยะความห่าง ทำให้ไกลกัน แต่ความรู้สึกผูกพันทำให้เราใกล้กันเสมอ จึงอยากเชิญชวนให้ส่งมอบความรัก ความผูกพันที่เรามีต่อผู้ใหญ่ที่เรารัก ซึ่งในช่วงปีใหม่ไทยปีนี้ เราไม่สามารถไปกราบขอพรท่านถึงบ้านได้ แต่การขนส่ง หรือระบบโลจิสติก จะช่วยให้เราส่งความรัก ความผูกพันถึงบ้านท่านได้ ด้วยชุด “รักตัว รักษ์ไทย” ส่งความสุขใจด้วยมาลัยผ้า ขาวม้า น้ำอบ น้ำปรุง หน้ากากอนามัยผ้าลายไทย แม้เราต้อง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” แต่ผลิตภัณฑ์ “รักตัว รักษ์ไทย” จะสื่อถึงความรัก ความผูกพันที่มีต่อกัน ด้วยการผูกมัดผ้าขาวม้าแทนมาลัย อบร่ำดอกไม้ไทยให้ เป็นน้ำอบ น้ำปรุงเพื่อประพรมร่างกายให้หอมสดชื่น และประดิษฐ์หน้ากากผ้าไทย แทนความรักความห่วงใย พร้อมบริการส่งทางไปรษณีย์ไปกราบท่านถึงบ้าน


สนใจติดต่อสั่งซื้อชุดผลิตภัณฑ์ผ้าไหว้สงกรานต์ไทย ราคาชุดละ 500 บาท (รวมค่าบริการส่งแล้ว) ได้ที่โทร. 081-707-3164 หรือที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
กลุ่มประชาสัมพันธ์
9 เมษายน 2563

Related posts