อลงกรณ์  พลบุตร “เพื่อนอลงกรณ์” มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทศไทย) จำนวน 100,000 บาทให้กับนายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน

นายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกลุ่ม”เพื่อนอลงกรณ์” มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทศไทย) จำนวน 100,000 บาทให้กับนายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทศไทย) เมื่อ 17 เมษายน ณ ห้องรับรอง กระทรวงเกษตร และสหกร
กรุงเทพฯ ะทรวงเกษตรและสหกรณ์

Related posts