ข้าวตราฉัตร ร่วมพันธมิตร ปุ๋ย ซี.พี.หมอดิน และธุรกิจขนส่ง ผนึกกำลัง “ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19”

ข้าวตราฉัตร ปุ๋ย ซี.พี.หมอดิน และธุรกิจขนส่ง เร่งเดินหน้าร่วมส่งต่อโครงการ “ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” ด้วยการมอบข้าวสารตราฉัตร และเงินบริจาค รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1,200,000 บาท ให้กับ 24 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าที่ ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย และทำงานอย่างหนักต่อเนื่อง ในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 นี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมขอส่งกำลังใจให้กับทุกคน “เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”
นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เปิดเผยว่า “ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในตอนนี้ สร้างผลกระทบโดยรวมต่อประเทศไทยอย่างมาก และฝ่ายที่รับบทบาทหน้าที่หนักสุดคือ กลุ่มหมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ที่ต้องทุ่มเททั้งแรงใจ แรงกาย และเวลาส่วนตัว เพื่อเฝ้าระวัง และรักษาผู้ป่วย ตลอดจนหาวิธีป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ให้ส่งผลกระทบกับคนไทยน้อยที่สุด ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้ ยอมเสียสละเสี่ยงกับไวรัสโควิด-19 ในทุกๆ วัน เพื่อคนไทย และประเทศชาติ
เราในฐานะภาคเอกชน การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในช่วงวิฤตโควิด-19 นี้ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่ต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ที่ผ่านมาบริษัทให้ความเข้มงวดออกมาตรการป้องกัน รักษาความสะอาด ปลอดภัยของการผลิตสินค้า รวมถึงผู้มาติดต่อที่โรงงานผลิตข้าวสารบรรจุถุงทุกแห่ง อีกทั้งยังมีการสอนทำหน้ากากผ้า-หน้ากาก Face Shild สำหรับใช้ป้องกัน การให้ความรู้ วิธีการป้องกันตัวเองเรื่องไวรัสโควิด-19 ที่ถูกวิธี พร้อมติดตามข่าวสาร อัพเดทสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบ มีเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ลดการพบปะพูดคุยต่อหน้า อีกทั้งมีนโยบายให้ Work Form Home เพื่ออยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตามนโยบายของภาครัฐ
นอกจากนี้ยังมีอีกโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร SME ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 ที่ คือ Social DISHtancing ห่างกัน—แต่ไม่ห่างความอร่อย ที่เพิ่งออกแคมเปญไปอีกด้วย”
รายละเอียดการสนับสนุนภายใต้โครงการ “ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” (จำนวน 37,745 กิโลกรัม รวมมูลค่า 1,987,255 บาท)
1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ​​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​จำนวน 1,500 กิโลกรัม
2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า​​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​จำนวน 1,000 กิโลกรัม
3. โรงพยาบาลรามาธิบดี​​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​จำนวน 1,000 กิโลกรัม
4. โรงพยาบาลศิริราช​​มอบเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน ​จำนวน 313,000 บาท
5. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
6. โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
7. โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
8. โรงพยาบาลพระเจ้าพระตาก ​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
9. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
10. โรงพยาบาลกำแพงเพชร​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
11. โรงพยาบาลขอนแก่น​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
12. โรงพยาบาลบุรีรัมย์​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
มอบข้าวภูเขาไฟ​ ​​จำนวน 50 กิโลกรัม
13. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
14. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
15. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
16. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
17. โรงพยาบาลสระบุรี​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์​​จำนวน 510 กิโลกรัม
18. โรงพยาบาลวชิระ จ.ภูเก็ต​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
19. โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
20. โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม จ.สงขลา​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
21. โรงพยาบาลสตูล​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
22. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ COVID 19​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
ฐานทัพเรือสัตหีบ
23. โรงพยาบาลสมุทรปราการ​​​​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
24. โรงพยาบาลสุโขทัย​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​​จำนวน 510 กิโลกรัม
25. หน่วยงานภาคอื่นๆ อาทิ
25.1 ถวายสมเด็จพระสังฆราช เข้าโรงทาน​​มอบข้าวเพื่อสุขภาพ ฉัตรไลท์ ​จำนวน 10,020 กิโลกรัม ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
25.2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคง​​มอบข้าวฉัตรน้ำเงิน ​จำนวน 10,000 กิโลกรัม ภายในส่วนหน้า ภาค 4 (กอ.รมน.)
25.3 ร้านหมูทอดเจ้จง​​​มอบข้าวฉัตรชมพู ​จำนวน 3,690 กิโลกรัม
25.4 กรุงเทพมหานคร ​​มอบข้าวฉัตรส้ม ​จำนวน 300 กิโลกรัม
“ข้าวตราฉัตร ขอสนับสนุนเคียงข้างคนไทย ร่วมต่อสู้วิกฤตไวรัสโควิด-19 และเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”นายยงยุทธกล่าว

Related posts