กรมการขนส่งสนับสนุน “Taxi Thai Safety Covid 19” เพื่อความปลอดภัยของสังคม

ในขณะที่การระบาดของไวรัส โควิด-19 ยังสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชน โดยเฉพาะกับบริการขนส่งมวลชน ทำให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างแท็กซี่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งกับผู้โดยสารและคนขับแท๊กซี่
เมื่อ 18 เมษายนที่ผ่าน กรมการขนส่งทางบกร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ และสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Taxi Thai Safety Covid 19 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับรถแท็กซี่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคันฟรี โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการที่ให้การผู้สนับสนุนหลักประกอบด้วย Application JusGo มอบข้าวกล่อง JusGo บริษัท เทคโนเฟล็ก จำกัด คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิค สถานีวิทยุ จส 100 บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด โดยคุณธนัธ เชี่ยวชาญอักษร บริษัท เสริมสุข จำกัด โดยคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) โดยนางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคม มอบถุงซิ๊บล๊อค Hero มูลนิธิสว่าง สามร้อยยอด และทีมงาน จิตอาสา ให้ความร่วมมือด้วยช่วยในการ พ่นฆ่าเชื้อและกลิ่นในรถแท็กซี่
โดยมี พลเรือโทเชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือให้เกียรติมาร่วมงาน
sสำหรับกิจกรรมฉีดพ่นฆ่าเชื้อครั้งนี้จะช่วยให้ทั้งผู้ขับแท็กซี่และผู้โดยสาร มีความปลอดภัยต่อการติดเชื้อ ไวรัส โควิด-19 มากขึ้นและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบขนส่งสาธารณะให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

Related posts