นักธุรกิจใจบุญ บ้านในตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จำนวน 13 หมู่บ้าน ร่วมด้วยช่วยกัน ด้วยความรัก ความห่วงใย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในสถานการณ์ ปัจจุบันร่วมกัน ต้านภัยโรคโควิด 19

นักธุรกิจใจบุญ บ้านร้อยพร้อม สันกำแพง นำหน้ากากอนามัยจำนวน 5,200 ชิ้นและไข่ไก่ จำนวนกว่า 250 แผง และปฏิทิน เพื่อไปจ่ายแจกชาวบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และ
ที่บ้านร้อยพร้อม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จงวัดเชียงใหม่ คุณอารีย์ คุณอัญฌณา นาคสุข นักธุรกิจมีชื่อในตำบลบวกค้างอำเอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีงานจำนวนกว่า 20 คน ได้ช่วยกันลำเลียงไขไก่ จำนวน กว่า250 แผง หน้ากากอนามัย จำนวน 5,200 ชิ้น ปฏิทิน จำนวน 1,000 ใบ นำขึ้นรถยนต์กระบะ เพื่อนำไปแจกให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่นอนติดเตียง และกลุ่มสตรีแม่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง จำนวน 13 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 1,200 ชุด
คุณอารีย์ คุณอัญฌณา นาคสุข นักธุรกิจชื่อดัง กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ ทำให้เราทุกคนต่างได้รับผลกระทบ และเกิดความเดือดร้อน ตามมาเป็นมาก ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ เงินทอง เครื่องใช้ อาหารการกิน ทำให้คนตกงาน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ผู้คนเกิดความหิว อดอยาก เราทั้งสอง พร้อมทีมงาน จึงได้ร่วมกันจัดหาไข่ไก่ หน้ากากอนามัย ปฏิทิน และสิ่งของจำเป็น ออกไปแจกให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และแม่บ้านที่มีรายน้อยเพื่อช่วยลดในเรื่องค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อนในระดับหนึ่ง แม้นมันจะไม่มากนัก แต่ทีมงานก็พร้อมนำสิ่งของไปแจก ทั้งนี้เนื่องจากเราทำความรัก ความห่วยใย อยากช่วยเหลือพี่น้องตำบลบวกค้าง จึงร่วมกันนำสิ่งของออกไปแจกดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

Related posts