เดอะมอลล์ กรุ๊ป เตรียมเปิดให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

สร้าง TMG TOUCHLESS SOCIETY สังคมไร้สัมผัสครั้งแรกในประเทศไทย กับธุรกิจรีเทล
พร้อมตอกย้ำความมั่นใจด้วย 100 มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทุกมิติ


เดอะมอลล์ กรุ๊ป เตรียมความพร้อมและจำลองการเปิดให้บริการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือ ตามมาตรการปลดล็อกดาวน์ของภาครัฐ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด ตอบรับ NEW NORMAL พร้อมสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้ง แบบไร้สัมผัส TOUCHLESS SOCIETY ครั้งแรกในประเทศไทย และตอกย้ำความมั่นใจด้วยที่สุดของมาตรการความปลอดภัยสู้ โควิด-19 ครอบคลุมทุกมิติรวม 100 มาตรการ
สำหรับ 5 มาตรการหลัก 34 มาตรการย่อย สำหรับลูกค้า ได้แก่
1. TMG TOUCHLESS SOCIETY หรือสร้างสังคมไร้สัมผัสรูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย อาทิ TOUCHLESS FACILITIES หรือบริการไร้สัมผัส อาทิ TOUCHLESS PARKING สแกนเพื่อจอดรถผ่าน แอพลิเคชันแบบไม่ต้องรับบัตร, WORRY-FREE WAITING AREAในห้างฯ, บริการกดลิฟท์ทุกตัวให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องสัมผัสลิฟท์เอง ฯลฯ รวมทั้ง TOUCHLESS PAYMENT บริการช้อปปิ้งแบบไร้เงินสด เช่น จ่ายผ่าน APP ของธนาคาร ผ่าน PROMPTPAY หรือ QR-CODE , จ่ายผ่าน TAP & GO , E-WALLET
2. คัดกรองเข้มงวด (INTENSIVE SCREENING) ลูกค้าจะต้องมีการ (CHECK IN-OUT) เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังในด้านความปลอดภัยทุกคนที่จะเข้าห้างฯ และ ศูนย์ฯ โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทาง คือ 1.ผ่านแอป M CARD หรือแอป EM AR สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าจากที่บ้านได้ 2. ผ่าน QR CODE หรือ LINE @THE MALL GROUP 3.ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรองที่ศูนย์การค้า รวมทั้งยังมีมาตรการอื่นๆ อาทิ ลูกค้าและพนักงานต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ทุกคน , สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้าพื้นที่ศูนย์ฯ และห้างฯ
3. ลดความแออัด (PHYSICAL DISTANCING) จัดระเบียบพื้นที่ทั้งในศูนย์ฯ , ห้างฯ และร้านค้า มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกพื้นที่ อาทิ จำกัดจำนวนคน ในพื้นที่ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร , ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลาง ต้องรักษาระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 1 – 1.5 เมตร โดยจัดทำสัญลักษณ์กำหนดตำแหน่งยืนที่พื้นอย่างชัดเจน เช่น การเว้นระยะภายในลิฟท์ทุกตัว การใช้บันไดเลื่อนเว้นห่างกัน 2 ขั้น ,ระยะการยืนเพื่อรับบริการที่จุดชำระเงิน เคาน์เตอร์บริการต่าง ๆ
4. สุขอนามัยเชิงรุก (HYGIENIC CLEANING) อาทิ ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดภายในลิฟท์ ราวบันไดเลื่อนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที , ทำความสะอาดขั้นสูงสุดทุกพื้นที่ภายในศูนย์ฯและห้างฯ ,พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัย และ FACE SHIELD พร้อมติดตั้งGUARD SHIELD ในพื้นที่บริการทุกจุด , บริการอบฆ่าเชื้อสินค้า , ถุงสินค้าและทำความสะอาดฆ่าเชื้อสินค้าที่มีการลองด้วยรังสี UV-C ที่ปลอดภัยสูงและไม่ต้องกังวลว่าลูกค้าจะโดนแสง UV-C
5. เฝ้าระวังติดตาม (COMPREHENSIVE INFORMATION TRACKING) พนักงานทุกคน ต้องมีบันทึกข้อมูลประวัติสุขภาพ เพื่อติดตามได้ในกรณีที่มีความจำเป็น
นอกจากนี้ ยังมี 6 มาตรการเสริม 66 มาตรการย่อยที่เข้มข้นสำหรับ 5 กลุ่มธุรกิจในศูนย์การค้า ได้แก่ ร้านอาหาร, คลินิก, ร้านตัดผม, ร้านแฟชั่น , ร้านไลฟ์สไตล์ และธนาคาร
ทั้งนี้ จาก 100 มาตรการที่เดอะมอลล์กรุ๊ปได้จัดเตรียมไว้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมทั้งมั่นใจได้ว่าศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา พร้อมเปิดให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด มีความสะอาด ปลอดภัย มั่นใจได้ในทุกพื้นที่ ทุกตารางเมตร เดอะมอลล์กรุ๊ปจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้บริการด้วยหัวใจและมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุมทุกมิติ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.FACEBOOK.COM/THEMALLTHAILAND

Related posts