กรุงเทพคริสเตียน มอบข้าว

สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยอาจารย์ กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ นายกสมาคมๆและนายปริญญา
แรมวัลย์ เลขาธิการ และ คุณมนูญ พุฒทอง เจ้าของห้องอาหารยกยอ มอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โดย นายแพทย์
ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

Related posts