ZEUS.น้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง พร้อมส่งมอบน้ำยาให้กองบัญชาทหารสูงสุด และ ศูนย์อำนวยการสถานะการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ.โควิด 19

ZEUS.น้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง พร้อมส่งมอบน้ำยาให้กองบัญชาทหารสูงสุด และ ศูนย์อำนวยการสถานะการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ.โควิด 19

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย ยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ ประธานสาขาแม่ฮ่องสอน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนมาร์ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือฯ ZEUS. ว่า จากการที่น้ำยาเชื้อ. ZEUS. ที่ได้การรับรองมาตราฐานเป็นอันดับ 1 จาก คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม และ ภาควิชา จุลวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ นั้น. เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนนั้น ทางบริษัทฯ ZEUS ENERGY GROUP ASIA. CO.LTD.

จึงได้เตรียมส่งมอบและบริจาค ตู้พ่นฆ่าเชื้อ ZEUS ขนาด 3 ช่องทาง ที่สามารถเดินผ่านได้ครั้งละ 3 คน. พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง ของ ZEUS. อีกจำนวน 3000 ลิตร. เพื่อมอบให้กองบัญชาการทหารสูงสุด และ ศอฉ.โควิด 19. อีกทั้งยังเตรียมบริจาคให้แก่ด่านต่างๆตามแนวตะเข็บชายแดนอีกด้วย เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนที่มาติดต่อราชการฯ โดยขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างประสานกับส่วนราชการเพื่อกำหนดวันส่งมอบ

Related posts