บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท Airbus Helicopters (Airbus) เป็นตัวแทนขายเฮลิคอปเตอร์และศูนย์ประกอบเฮลิคอปเตอร์สำหรับกองทัพไทยและหน่วยงานของรัฐ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด และ
Mr.Pierre Andre กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอร์บัสเฮลิคอปเตอร์ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากทั้งสองบริษัท ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า ระหว่างบริษัท TAI และ บริษัท Airbus Helicopters ณ ห้องประชุมคงสิทธิ์ บริษัท TAIภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว บริษัท TAI จะเป็นผู้ดำเนินการในนามของบริษัท Airbus ในการขายเครื่องปีกหมุน โดยจะเป็นผู้ดำเนินการในการตรวจรับ Green Helicopters จากโรงงานของบริษัท Airbus Helicopters, ทำการขนส่ง,ตกแต่งภายใน, เป็นผู้ประกอบเฮลิคอปเตอร์ และการส่งมอบให้ลูกค้า รวมถึงการทำสัญญาและบริหารการรับประกัน โดยบริษัท Airbus จะเป็นผู้สนับสนุนด้านวิศวกรรม, การถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรม ความร่วมมือครอบคลุมเฮลิคอปเตอร์ตระกูล Airbus แบบต่าง ๆ ที่ใช้งานในภารกิจทางทหารและหน่วยงานภาครัฐ ในประเทศไทย ดังนี้ H125/H125M, H130, H135, H145/H145M, H160, H175, H215/H215M และ H225/H225M

Related posts