“สสว. ส่งเสริม SME ด้วยระบบบัญชีเดียว”

“สสว. ส่งเสริม SME ด้วยระบบบัญชีเดียว”

สสว.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนๆSMEs ห้างร้าน /บริษัท ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้าน ต่อปี สามารถเข้าสมัครร่วมโครงการของ สสว ที่จะส่งเสริม Sme ให้รู้จักระบบภาษี บัญชี และเข้าถึงเงินทุน โดยรับการอบรมสัมมนาด้านระบบบัญชีและภาษี ซี่งจะมีประโยขน์ต่อการดำเนินธุรกิจพร้อมพบปะแหล่งเงินลงทุนจากธนาคารออมสิน
จังหวัดที่จัดสัมมนา ดูตาม link www.1realacc2020.com

Related posts