เพชรบูรณ์ “ อำเภอชนแดนเปิดโรงพยาบาลสนาม พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 “

เพชรบูรณ์ “ อำเภอชนแดนเปิดโรงพยาบาลสนาม พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 “

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอชนแดน ร่วมกับ อำเภอชนแดน โรงพยาบาลชนแดน กลุ่มงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด และ หน่วยงานราชการต่างๆ ดำเนินการ เปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอชนแดน อย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนบ้านหนองตาด ต.พุทธบาท มีนายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนาม โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนแดนได้รายงานถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้เพื่อเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ดูแลและอำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ผ่านการรักษามาจากโรงพยาบาลหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ปัจจุปันมีเตียงที่รองรับผู้ป่วยได้20เตียงและจะขยายเพิ่มอีก17 เตียง

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายอำเภอชนแดน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มงานอสม. ได้เยี่ยมชมจุดบริการต่างๆ เช่น จุดบริการเวรยาม จุดอำนวยการ ห้องปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล โรงนอนแยกชาย-หญิง ฯลฯสำหรับการเปิดโรงพยาบาลสนามของอำเภอชนแดน มีความมั่นใจว่าจะสามารถรองรับ ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณทุกๆความร่วมมือ ทุกๆกำลังใจที่ร่วมด้วยช่วยกัน ขอบคุณ อปท.ทุกแห่งในอำเภอชนแดนที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการนี้ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาค แบ่งปันน้ำใจ ไม่ว่าจะเป็นเงิน/สิ่งของเครื่องใช้/สิ่งอุปโภคบริโภค ที่ส่งมอบมาให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอชนแดน (โรงเรียนบ้านหนองตาด)ในครั้งนี้

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพข่าว

 

Related posts