กระบี่-กกต.กระบี่ ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่โดยออกณรงค์การเลือกตั้งอบต.โค้งสุดท้าย ครอบคลุม 8 อำเภอ 25 -27 พฤศจิกายน 64 (ชมคลิป)

กระบี่-กกต.กระบี่ ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่โดยออกณรงค์การเลือกตั้งอบต.โค้งสุดท้าย ครอบคลุม 8 อำเภอ 25 -27 พฤศจิกายน 64 เพื่อปลุกกระแสให้ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส มี อบต.ไสไทย ยกทีมจนท. ร่วมคึกคัก

เมื่อเวลา 09:00 น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 นายวีระยี่แพร. ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เป็นประธานปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่จำนวน 10 คันออกจากบริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายของ ที่จะถึงวันเลือกตั้งอบต .พร้อมกันทั่วประเทศ โดยอบตไสไทย ยกทีมเข้าร่วมบรรยากาศคึกคัก


นางสาวขนิษฐา ปั้นทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ การเลือกตั้งอบต .ขึ้น ในช่วง 3 สัปดาห์ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นโค้งสุดท้าย ก่อนถึงวันเลือกตั้งอบต.พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภาอบต และนายกอบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ด้วยสโลแกน ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใส

โดยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์การเลือกตั้งอบต. ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 8 อำเภอ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจัด ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของอำเภอทั้ง 8 อำเภอ
ด้าน องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมได้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ พร้อมขบวนรถกว่า 10 คัน นำเจ้าหน้าที่ ออกประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ตำบลไสไทย ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง 14 หน่วย มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 1 10,140 คน ซึ่งมีจำนวนมากที่สุด ในการเลือกตั้งอบต.เขตอำเภอเมืองกระบี่.


นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย รักษาการนายกอบต.ไสไทย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.ไสไทย เปิดเผยว่า อบต.ไสไทย มีความพร้อมในการเลือกตั้งอบต.ทั้ง 14 หน่วยโดยมีการจัดอบรมชี้แจง การปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งครบทุกหน่วยไปแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่อสม.ที่จะทำหน้าที่ในการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ร่างกาย ประจำหน่วยเลือกตั้ง วันนี้ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจซักซ้อมในการปฏิบัติงานและ และการเข้มงวด ให้ผู้เข้าคูหา เลือกตั้งได้สวมแมส เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทั้ง14 หน่วยเลือกตั้ง
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง สมาชชิก อบต. และนายก อบต.ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ขณะที่บรรยากาศ ของการออกหาเสียง ของผู้ลงสมัคร ก็ยังคงมีต่อเนื่อง

 

ข้อมูลข่าว /ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts