สระบุรี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดคลอง 26 ขวา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ชมคลิป)

สระบุรี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดคลอง 26 ขวา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ปลากว่า1ล้านตัวและกุ้งก้ามกร้าม 2แสนตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะทำงาน มีนายทรงกรด ใสแก้ว คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ สระบุรีให้การต้อนรับ กรณีนี้นางอังคณา ชิตะติติด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยอธิบดี รองอธิบดี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานโดยมีนายศุภวัชร สงวนพรรค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กล่าวประวัติความเป็นมาของคลอง26ขวา ในฐานะผู้แทนชาวบ้าน


ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานและมอบนโยบาย แก่ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นเกษตรกร ในพื้นที่
พร้อมมอบเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2564/2565
และมอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดคลอง 26 ขวา บริเวณกลางคลอง26ขวาพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพันธ์ปลา จำนวน 1,200,000 ตัวกุ้งก้ามกรามจำนวน200,000ตัว ชาวบ้านและเกษตรกรตำบลหนองโรงตำบลกุ่มหักตำบลหนองจรเข้อำเภอหนองแค ตำบลหนองสรวงอำเภอวิหารแดง

ร่วมขอบคุณ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะทำงาน ที่ได้อนุมัติการดำเนินการการลอกคลองในครั้งที่ผ่านมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและชาวบ้านที่แช่น้ำอุปโภคบริโภคและทำเกษตรกรทั้ง 2 อำเภอโดยเฉพาะของ 26 ขวา 26 ซ้าย ซึ่งชาวบ้านรอการลอกคลองมากว่า 50 ปีซึ่งในวันนี้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและทำเกษตรได้อย่างสะดวกสบายและบรรเทาความเดือดร้อนในการถูกน้ำท่วมได้อีกด้วย ภายในงานมีการปฏิบัติการตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวมาตราการการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ new normal เชื้อโรคโคโรน่า 2019 covid 19


ในการนี้ชาวบ้านขอขอบคุณคณะงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทรงกรด ใสแก้ว คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ สระบุรี นายชูเกียรติ จันทร์ทอง คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงานในพื้นที และกรมชลประทานสำนักงานเครื่องจักรกลหนักที่ 4 และที่ 5 กรมประมงและสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีที่มอบพันธ์สัตว์น้ำทั้ง 2 ครั้งกว่า 1,500,000 ตัวในครั้งนี้

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts