แม่ฮ่องสอน-เข้าเยี่ยมคาราวะอวยพรปีใหม่ สมาชิกวุฒิสภา

แม่ฮ่องสอน-เข้าเยี่ยมคาราวะอวยพรปีใหม่ สมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่อาคารรัฐสภา นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ ( แม่เลี้ยงผึ้ง ) รองประธานคณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนาย ยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ ประธานสาขาแม่ฮ่องสอน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา เข้าเยี่ยมคาราวะอวยพรปีใหม่ แก่พลเอกบุญธรรม โอริส ตท.17 สมาชิกวุฒิสภา โดยได้นำถั่วลายเสือ ของดีประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากราบสวัสดีปีใหม่ด้วย ในการนี้ พลเอกบุญธรรม ได้กล่าวขอบคุณแม่เลี้ยงผึ้ง และกล่าวอวยพรขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆประการ ในการลงสมัครเลือกตั้ง สส.ในครั้งหน้านี้ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ นางสุภิญกัลย์ ยังได้กราบฝากถั่วลายเสือเพื่อไปมอบแก่ พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ตท.12 สมาชิกวุฒิสภา ผ่านพลเอกบุญธรรม อีกชุดหนึ่งด้วย เนื่องจากติดภาระกิจลงมติในที่ประชุมสภาฯ

Related posts