โครงการแม่บ้านทหารอากาศ สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ ประจำปี 2565

โครงการแม่บ้านทหารอากาศ สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ ประจำปี 2565

วันนี้ (วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในโครงการแม่บ้านทหารอากาศสานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ ประจำปี 2565 ณ ห้องไหมฟ้า ชั้น 1 สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

โครงการแม่บ้านทหารอากาศสานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ ประจำปี 2565 เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของคุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ที่มีความห่วงใย และตระหนักถึงความสำคัญของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกองทัพอากาศ รวมทั้งคู่สมรสและบุตร ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ได้ดำเนินการสำรวจผู้พิการตามหน่วยงานของกองทัพอากาศ และกองบิน มีจำนวนทั้งสิ้น 108 คน แบ่งเป็นผู้พิการส่วนกลางจำนวน 72 คน และผู้พิการในกองบินจำนวน 36 คน

และสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแก่ผู้พิการ จึงได้เชิญผู้แทนของผู้พิการหรือผู้แทนหน่วยเข้ามารับมอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

………………………………..
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
11 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts