สงขลา-สวนสัตว์สงขลา ประกวดตั้งชื่อลูกแมวน้ำตัวน้อยชิงเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งเป็นลูกแมวน้ำเพศเมีย ขณะนี้อายุได้ 2 สัปดาห์

สงขลา-สวนสัตว์สงขลา ประกวดตั้งชื่อลูกแมวน้ำตัวน้อยชิงเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งเป็นลูกแมวน้ำเพศเมีย ขณะนี้อายุได้ 2 สัปดาห์

พ่อชื่อปีโป้ แม่ชื่อคอนเน่ แล้วลูกจะชื่ออะไร ท่านที่สนใจสามารถส่งชื่อเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-4981447 งานตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ สวนสัตว์สงขลา
จากการที่แมวน้ำ เจ้าคอนเน่แมวน้ำสวนสัตว์สงขลา เกิดลูกแมวน้ำออกมาลืมตาดูโลกเป็นลูกแมวน้ำตัวแรกของสวนสัตว์สงขลา เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 15.25 น.เป็นแมวน้ำเพศเมีย มีพ่อชื่อปีโป้ แม่ชื่อคอนเน่ ขณะนี้อายุได้ 2 สัปดาห์ กำลังน่ารักน่าเอ็นดู
สวนสัตว์สงขลา จัดให้มีการประกวดตั้งชื่อลูกแมวน้ำตัวน้อย ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท โดยมีกติกาดังนี้


-ผู้ร่วมประกวด ส่งรายชื่อ พร้อมระบุความหมายสำหรับชื่อที่เสนอโดยสังเขป
-เขียนชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ในแบบฟอร์ม QR code
-สามารถเสนอชื่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
-ชื่อที่เสนอจะต้องคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง สื่อความหมายที่ดีน่าสนใจ
-1 คนสามารถเสนอได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
ชิงรางวัล 10,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

หลักเกณฑ์การตัดสิน
-เป็นชื่อที่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช้คำหยาบคายหรือส่อเสียดใดๆ (10 คะแนน)
-เป็นชื่อที่ฟังแล้วติดหู เข้าใจง่าย (5 คะแนน)
-เป็นชื่อที่มีความหมายดี (5 คะแนน)
เงื่อนไขเพิ่มเติม
-ชื่อที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสวนสัตว์สงขลา

 


-รายชื่อทุกชื่อที่ผู้ร่วมกิจกรรมเสนอ สวนสัตว์สงขลาขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในเอกสาร สิ่งพิมพ์รวมถึงสื่อสารสนเทศ ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และคณะกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-กรณีที่มีชื่อของแมวน้ำที่ได้รับการคัดเลือกได้ถูกส่งมาจากผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 คน(ชื่อซ้ำ) คณะกรรมการจะคัดเลือกและให้รางวัลเฉพาะผู้ที่ส่งเข้ามาในระบบเป็นคนแรกเท่านั้น


-ประกาศรายชื่อในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ทางเพจ facebook สวนสัตว์สงขลา songkhla zoo ทีมงานจะเป็นผู้ติดต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ที่ได้รับรางวัลระบุไว้ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 หากไม่สามารถติดต่อได้จะถือว่าสละสิทธิ์
-ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมารับรางวัลที่สวนสัตว์สงขลา เลขที่ 189 หมู่ 5 ถนนสงขลา- นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตามวันและเวลาที่ทีมงานได้แจ้งรายละเอียดทางโทรศัพท์
-รางวัลทั้งหมดไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นใดไม่ว่ากรณีใดๆ


-พนักงานและครอบครัวพนักงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
-ผู้ส่งรายชื่อเข้าร่วมประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายหรือสิทธิใดๆในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก
-ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-4981447 งานตลาดและลูกค้าสัมพันธ์สวนสัตว์สงขลา
นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า สวนสัตว์สงขลาขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมตั้งชื่อลูกแมวน้ำกับเรา ขณะนี้ลูกแมวน้ำอายุได้ 2 สัปดาห์แล้ว แม่ชื่อคอนเน่ จากการตรวจสอบลูกแมวน้ำพบว่า เป็นเพศเมีย กำลังน่ารักน่าเอ็นดูมาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกับครอบครัวแมวน้ำร่วมตั้งชื่อลูกแมวน้ำกับสวนสัตว์สงขลาตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts