ฉะเชิงเทรา-บรรยากาศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ on site

ฉะเชิงเทรา-บรรยากาศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ on site

ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนแบบ on site ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 17 พ.ค. 2565 นั้น

พามาดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมที่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ ผอ.โรงเรียน ได้มีการประชุบบุคลากรการศึกษา และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการเปิดเรียนแบบ on site โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

โรงเรียนยังมีแผนบุคลากรทดแทน หากพบว่ามีอาจารย์ผู้สอนติดเชื้อโควิด ต้องกักตัวทันที และมีอาจารย์สอนทดแทนเพื่อไม่ ให้การเรียนการสอนหยุดชะงัก โดยขณะนี้ บุคลากรของโรงเรียนฉีดวัคซีนครบ 4 เข็ม ทุกคน และ ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ฉีดวัคซีน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม คิดเป็นร้อยละ 90

นอกจากนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เครือข่ายศิษย์เก่าและผู้ปกครอง สนับสนุนชุดตรวจ ATK อย่างเพียงพอ จึงคาดว่าการเปิดการเรียนการสอนแบบ on site ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 17 พ.ค. นี้ จะมีความพร้อมอย่างเต็มที่

สำหรับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ปีนี้เป็นปีที่มีอายุครอบ 130 ปี มีเด็กนักเรียน 3,600 คน อาจารย์ และบุคลากรการศึกษา ประมาณ 180 คน

ขณะที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อ.เมืองฉะเชิงเทรา นพ.ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวว่า ช่วงนี้มีบรรดาผู้ปกครอง นำบุตรหลานมารับการฉีดวัคซีน แบบ walk in จำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนการสอน แบบ on site

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนแบบ walk in จะมีไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค. นี้ และผู้รับการฉีดวัคซีนสามารถเลือกรับวัคซีนได้อีกด้วย

 

Related posts