# แม่ฮ่องสอน # ชาวบ้านร้องขอ “สุภิญกัลย์” กว่า 20 ปี ไม่มีไฟฟ้าใช้ พร้อมเรียกผู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาค ชี้แจงด่วน !

# แม่ฮ่องสอน # ชาวบ้านร้องขอ “สุภิญกัลย์” กว่า 20 ปี ไม่มีไฟฟ้าใช้ พร้อมเรียกผู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาค ชี้แจงด่วน !

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่อาคารรัฐสภา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด จากคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรฯ ถึงผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากกรณีที่มีชาวบ้านและเด็กนักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร้องเรียนว่าในหลายหมู่บ้านบนดอยหลายแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้มากว่า 20 ปีแล้ว ต่อนางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี- ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎรฯ โดยนางสุภิญกัลย์ ( แม่เลี้ยงผึ้ง ) ได้กล่าวว่ากรณีความเดือดร้อนของชาวบ้านนี้ ได้หารือกับนาง สิรินทร รามสูตร รองประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว 1 และนายนัทธี ถิ่นสาคู รองประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว 2 โดยเห็นควรยื่นเรื่องต่อ ประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรฯ ( นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ) เป็นการด่วน และเมื่อประธานคณะกรรมาธิการพลังงานทราบเรื่องนี้ ก็ได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ให้เชิญผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาชี้แจง ในกรณีดังกล่าวนี้ อีกทั้งได้ทำหนังสือแจ้ง พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการไฟฟ้าให้ทราบแล้ว โดยขอให้ชาวบ้านทุกคนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสบายใจได้ ว่าความเดือดร้อนของท่านจะได้รับการแก้ไขโดยด่วน และหากมีปัญหาเร่งด่วนใดๆ ขอได้ไปฝากเรื่องไว้ได้ที่ โรงแรมบ้านผึ้ง แม่สะเรียง ได้ตลอดเวลา หรือจะมายื่นเรื่องร้องต่อ คณะกรรมาธิการท่องเที่ยวซึ่งมีกำหนดการตรวจเยี่ยมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งมีกำหนดการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 20-22 พค นี้ และหากชาวบ้านจะมายื่นเรื่องก็จะยินดีมาก เพราะจะได้รับทราบปัญหาของชาวบ้านได้ดียิ่งขึ้น..

Related posts