ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์

วันนี้ (26 พ.ค.65) ที่โรงแรม ชันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พันเอกประคอง ปิ่นพาน รองผอ.กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พล.ต.ต.ชาคริต สวัสดี ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กร ผู้บริหารของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สื่อมวลชน แกนนำมวลชน และภาคประชาชน ภายในจังหวัด จำนวน 76 คน โดยในวันนี้เป็นพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้มีการมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์ กอ.รมน. ให้กับผู้เข้ารับการอบรมภายใต้กิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย


ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการที่จะเตรียมความพร้อม และรับมือกับ ภัยคุกคาม และภัยพิบัติ ได้ทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบการมีส่วนร่วม และบูรณาการของทุกภาค ตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจ ในบทบาท และอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. และความสงบเรียบร้อยของสังคม เพื่อการขับเคลื่อนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และให้มวลชนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.

Related posts