ผอ.สงขลา เขต 2 ฝากครูใหม่ น้อมนำ ตามรอยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผอ.สงขลา เขต 2 ฝากครูใหม่ น้อมนำ ตามรอยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ที่ ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (ผอ.สพป.สงขลา เขต2 )ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่บรรจุใหม่ในโรงเรียนสังกัด สพป.สงขลา เขต 2 จำนวน 20 ราย เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานในโรงเรียน


โดยได้ใช้วิชาชีพครู น้อมนำตามรอยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปฏิบัติหน้าที่ข้าชการครู เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียน พสกนิกรของพระองค์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รวมทั้งการอยู่ร่วมกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์เทคนิค จัดรูปแบบการเรียนรู้ แก่นักเรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดรับจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 องค์กรแห่งความเป็นเลิศ สู่นวัตกรรมทางการศึกษา 4.0+ การพัฒนาตนเองสู่ความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts