นราธิวาส-นายกจอนนำทัพผู้บริหารเทศบาลเมืองนรา ฯ บุก Tk Park เปลี่ยนห้องสมุดเป็น สมรภูมิ ROV E-Sport ลั่น พร้อมสนับสนุนเด็กและเยาวชนกล้าเดินตามฝัน

นราธิวาส-นายกจอนนำทัพผู้บริหารเทศบาลเมืองนรา ฯ บุก Tk Park เปลี่ยนห้องสมุดเป็น สมรภูมิ ROV E-Sport ลั่น พร้อมสนับสนุนเด็กและเยาวชนกล้าเดินตามฝัน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 อุทยานการเรียนรู้นราธิวาสได้จัดกิจกรรม Get your dream with your idol และ กิจกรรม TK ชวนตี ROV E-Sport รุ่นอายุไม่เกิน18ปีและไม่เกิน 30 ปี โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ พร้อมกับนำถ้วยรางวัลและเงินรางวัลเพื่อเตรียมมอบให้กับผู้ชนะในการแข่งขัน TK ชวนตี ROV E-Sport รุ่นอายุไม่เกิน18ปี และรุ่นอายุไม่เกิน30ปีในครั้งนี้ นอกจากนี้กิจกรรมดั่งกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณวีรชัย วุธางกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส คุณนิรอบียะห์ กอบวิทยา รองปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อเป็นแนวในการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ในโอกาสต่อไป

กิจกรรม Tk ชวนตี ROV E-Sport” จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในกีฬา E-Sport เสริมสร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างความสามัคคี นอกจากนี้กีฬา E-Sport สามารถเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนใช้พื้นที่ในการสร้างเครือข่ายสำหรับ กลุ่ม E-Sport และเสริมสร้างรายได้เพื่อนำไปประกอบอาชีพว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนเทศบาลเมืองนราธิวาสเข้าสู่ความเป็น Smart City โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ในกิจกรรมต่าง ๆ รู้จักและเข้าใจถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสวนาในรูปแบบ Discord (Online Meeting) เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นในการเป็นสตรีมเมอร์ การค้นหาอาชีพจากสิ่งที่ตัวเองชอบ โดยวิทยากรสตรีมเมอร์ชื่อดัง คุณณัฐธัญ ธรรมเจริญ และคุณคมสิงห์ จันทร์เจริญชัย ที่มาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนที่สนใจที่จะเป็น สตรีมเมอร์ ยูทูปเบอร์ หรือนักกีฬา E-Sport ต่อไปใน

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองชาวจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 350 คน ทางอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสพร้อมพัฒนาองค์กรเป็นแหล่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์กิจกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ที่ทันต่อยุคสมัยซึ่งจะนำมาสู่โอกาสความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเด็กและเยาวชนตลอดจนเติมเต็มฝันให้กับเด็กและเยาวชนที่สนใจจะเป็นนักกีฬา E-Sport ต่อไปในอนาคต และพร้อมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

Related posts