อำนาจเจริญ – สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ

อำนาจเจริญ – สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ

29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่หน้าสภ. โพนทองนำโดยพ.ต.ท เจน วิเศษรัมย์หัวหน้าสถานีตำรวจโพนทองอำเภอเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าหรือชาวบ้านเขาเรียกกันว่า แห่ต้นเงิน ตามประเพณีดั้งเดิมของชาวอำเภอเสนางคนิคมที่จัดให้มีบุญบั้งไฟประจำปีทุกปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภโพนทองพร้อมด้วยชาวบ้านบ้านโพนทอง ได้จัดให้มีขบวนแห่ต้นเงินและมีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีแต่ดั้งเดิม พ.ต.ท เจนวิเศษรัมย์กล่าว กับผู้สื่อข่าวว่าข้าราชการในสังกัดของสภโพนทองและชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจจัดตั้งผ้าป่าหรือต้นเงิน เพื่อแห่ไปถวายวัดบ้านสว่างอำเภอเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญ และมีคณะฟ้อนรำโดยกลุ่มแม่บ้านตำรวจและอสม. ของตำบลโพนทอง

พ.ต.ทเจนได้กล่าวว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างโควิด 19 งานบุญประเพณีว่างเว้นไม่ได้จัดมาประมาณ 3 ปีและผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญโดยนายทวีปบุตรโพธิ์อนุญาตให้ จัดงานบุญประเพณีบั้งไฟอยู่ใต้ความควบคุมโรคโควิด 19 และผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญยังอนุญาตให้จัดเฉพาะเดือนเดียวเท่านั้นคือเดือนพฤษภาคมตอจากนั้น ต่อจากนั้นก็เป็นฤดูลงทำไร่ทำนาของเกษตรกร พตทเจน และยังมีการแสดงของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภโพนทองในชุดยมทูตผู้ผู้ที่จะลงมาปราบขบวนการค้ายาบ้าและจักรยานยนต์ ที่แข่งอยู่บนท้องถนนช่วงที่ทางสถานีตำรวจโพนทองได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้ง 2 ตำบล ว่างเว้นจากการออกตรวจพื้นที่ก็เข้ามาประจำอยู่สภเพื่อนั่งดูกล้องวงจรปิด กำลังของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะออกตรวจ ตาอย่างทั่วถึง

จึงอาศัยกล้องวงจรปิด ตั้งแต่ ติดกล้องวงจรปิดคดีทุกคดีลดลงอย่างเห็นได้ชัด และยังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายภายใต้อำนวยการของพตทเจนวิเศษรัมร์ ได้ปลูกผักปลูกมันเป็นรายได้เสริมเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนของข้าราชการตำรวจและยังบริการตัดผมฟรีให้กับ ประชาชนแล้วยังเปิดให้ล้างรถฟรีเป็นที่พอใจของ ประชาชนและชาวบ้านทั้งสองตำบล ตำรวจเป็นที่รักของประชาชน พตทเจน ยังกล่าวอีกว่า ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชนเสมอไม่ว่าประชาชนจะมาติดต่องานราชการตำรวจของเราสภโพนทองพร้อมให้บริการเสมออย่างเป็นกันเอง
พ.ต.ทเจนวิเศษรัมย์กล่าว


มนัส เอมโอด ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญรายงาน 093-565-0759

Related posts