‘รมว.เฮ้ง’ มอบ เลขา ‘บุญสงค์’ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ

‘รมว.เฮ้ง’ มอบ เลขา ‘บุญสงค์’ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางพิชญาภรณ์ กุลเศรษฐ ประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมลงพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย โดยมี นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอขนอม ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครแรงงาน ให้การต้อนรับ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ ท่านพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของท่าน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตน ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุกๆด้าน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมเข้าดูแลผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีความอบอุ่น และมีความรู้สึกที่ดีต่อระบบประกันสังคม อีกทั้งรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำสู่การรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ขึ้น ในโอกาสนี้ ตนจึงมอบหมายท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ มามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ในวันนี้ได้มีโอกาสลงพื้นที่เดินทางไปยังบ้านพักของผู้ประกันตน จำนวน 2 ราย รายแรก นายปัณณวิชญ์ เสวกวัง อายุ 50 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทุพพลภาพจากสาเหตุแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง ปัจจุบันต้องใช้เครื่องพยุงในการเดิน ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 7,500 บาทตลอดชีวิต ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้แล้วเป็นจำนวนเงิน 134,250 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล จำนวนเงิน 260,429.34 บาท และรายที่สอง นายสาธิต จันทร อายุ 55 ปี เป็นผู้ทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ซึ่งทุพพลภาพจากการประสบอันตรายขณะซ่อมเครื่องกว้านเรือทำให้ไขสันหลังถูกกดทับจากกระดูกสันหลังบริเวณต้นคอเคลื่อน นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางมือข้างขวาขาด อาการปัจจุบัน ร่างกายตั้งแต่ระดับเอวลงไปไม่มีความรู้สึก เดินไม่ได้ต้องนั่งรถวีลแชร์ โดยได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2556 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 4,374 บาท (15 ปี) จนถึงปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้แล้วเป็นจำนวนเงิน 511,417.80 บาท
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มั่นใจในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมที่จะพัฒนาสิทธิประโยชน์และดูแลผู้ประกันตนในระบบให้ได้รับสวัสดิการที่ดี เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนอย่างดีที่สุด
-——————

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร. 1506

Related posts