ประชาธิปัตย์ นาเคียนคัพ ครั้งที่ 2 จ.นครศรีฯ นิพนธ์ มอบถ้วยเกียรติยศ

ประชาธิปัตย์ นาเคียนคัพ ครั้งที่ 2 จ.นครศรีฯ นิพนธ์ มอบถ้วยเกียรติยศ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอล ประชาธิปัตย์ นาเคียนคัพ ครั้งที่ 2 /2565 ณ สนามกีฬาบ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดนมีนายราชิต สุดพุ่ม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้สมัครส.ส.เขต 1 พรรคปชป. นครศรีธรรมราช นางอวยพรศรี เชาวลิต ผู้สมัครส.ส.เขต 8 พรรคปชป. สมาชิกพรรคปชป. จ.นครศรีธรรมราช ส.ส.และอดีต ส.ส.พรรคปชป. นายกอบต.นาเคียน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ โต๊ะอิหม่าม และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และผู้เข้าร่วมแข่งขันฯ ให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอล ประชาธิปัตย์ นาเคียนคัพ ครั้งที่ 2/2565 มีการแข่งขันฟุตบอล 5 รุ่น คือ
รุ่นอาวุโสชาย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคปชป.
รุ่นประชาชนชาย ชิงถ้วยเกียรติยศจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคปชป.
รุ่นอายุ15 ปีชาย ชิงถ้วยเกียรติยศจากนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคปชป.
รุ่น 12 ปีชาย ชิงถ้วยเกียรติยศจากนายราชิต สุดพุ่ม ผู้สมัครส.ส.เขต 1 พรรคปชป.นครศรีธรรมราช
และรุ่นประชาชนหญิงกรุ๊ป AB และประชาชนหญิงกรุ๊ป CD

โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคปชป. กล่าวว่า
ในนามของหัวหน้าพรรคปชป. และพรรคปชป.ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันสนามฟุตบอล นาเคียน เซนเตอร์(บ้านใหม่) นครศรีธรรมราชตลอดจนถึงผู้จัดการทีมและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ประชาธิปัตย์ นาเคียนคัพ ครั้งที่ 2/2565 ในวันนี้ ซึ่งพรรคปชป.มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมด้านกีฬา จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ที่ว่า กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ นั่นหมายถึงว่ากีฬาสร้างคนให้มีวินัย สร้างความอดทน การกีฬาสร้างคนให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ดังนั้นการที่ นครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลประชาธิปัตย์ นาเคียนคัพ ซึ่งเป็นการจัดในครั้งที่ 2 โดยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

และนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งกลไกทั้งท้องถิ่นท้องที่ดังกล่าวจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆในพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จอย่างการจัดฟุตบอลในวันนี้เช่นเดียวกันที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลที่เป็นกีฬาที่ชื่นชอบของประชาชนทั่วไป ดังนั้นการจัดการแข่งขันในวันนี้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างความรักความสามัคคีให้แก่ชาวตำบลนาเคียน ทุกเพศทุกวัย รวมถึงเด็ก เยาวชนจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฝึกทักษะการเล่นกีฬา โดยหันมาออกกำลังกาย และเพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน ตำบลให้มีประสิทธิภาพตามศักยภาพในพื้นที่ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ต้องมีทั้งผู้แพ้ และผู้ชนะ ในส่วนของผู้แพ้ก็ต้องมีการนำไปแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง และในส่วนผู้ชนะก็ต้องไม่ประมาทต้องมีการฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต”

จึงต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันให้ความสำคัญในเรื่องของกีฬา และพรรคปชป. ก็พร้อมที่จะส่งเสริมและให้การสนับสนุนในเรื่องของกีฬาและการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติตลอดไป

ทั้งนี้ ก่อนที่นายนิพนธ์ รองหน.พรรคปชป.จะเดินทางไปยังพิธีปิดและมอบถ้วยเกียรติยศฟุตบอลประชาธิปัตย์ นาเคียนคัพ นั้น ได้มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนสถานการณ์กับ
กำนันตำบลนาเคียน นายก อบต.นาเคียน ผู้นำศาสนา
พร้อมทั้งมอบถุงน้ำใจให้แก่ผู้พิการ/ผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ 7 ณ ศาลาประชาคม และ มัสยิดหมู่บ้าน ซึ่งหลังจากนั้นคณะได้ขึ้นรถพ่วงข้าง เดินทางสู่สนามฟุตบอลฯอีกด้วย

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts