ปทุมธานี อำเภอคลองหลวงเอาจริงลุยตรวจจับร้านจำหน่ายสุราในเขตโซนนิ่ง ก่อนรัฐบาลปลดล็อค

ปทุมธานี อำเภอคลองหลวงเอาจริงลุยตรวจจับร้านจำหน่ายสุราในเขตโซนนิ่ง ก่อนรัฐบาลปลดล็อค

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:00 น. ว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วยนายปวีณวัช ประมีศรี ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองหลวง และกำลังเจ้าหน้า อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอคลองหลวงได้ออกตรวจสอบร้านอาหารและสถานบริการภายในเขตที่ติดต่อกับ สถานศึกษาและมหาลัยในเขตรับผิด วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการที่ทางรัฐบาลได้ออกกฎหมายให้เว้นระยะห่างซึ่งนี้ทางรัฐบาลก็จะปลดล๊อคร้านขายเหล้า ผับ บาร์ และสถานบันเทิงก็กลับมาเปิดบริการได้ แต่ทุกอย่างก็ต้องอยู่ในมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ตามนโยบายของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าปทุมให้เข้มงวดกวดขันตรวจสอบร้านอาหารให้ทำตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการประกอบการ และการ ป้องกันโรคติดต่อให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอย่างต่อมาโดยตลอดทั้งนี้ปกครองอำเภอคลองหลวง ภายใต้การอำนวยการของนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง , ได้สั่งการให้ว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองหลวงออกตรวจตราตลอดโดยไม่ให้ร้าน และสถานประกอบการเปิดบริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการที่ทางรัฐบาลให้กับร้านอาหารและสถานประกอบการดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด

ซึ่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ทางรัฐบาลก็จะปลดล๊อคร้านขายเหล้า ผับ บาร์ และสถานบันเทิงก็กลับมาเปิดบริการได้ แต่ทุกร้านก็ต้องดำเนินการอยู่ในมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข ทั้งนี้ช่วงนี้สถานศึกษาต่างๆยังอยู่ในช่วงปิดเทอมยังไม่เปิดให้มีการเรียนการสอนแบบปกติ โดยใช้วิธีสอนกันแบบออนไลน์เลยไม่มีปัญหานักศึกษามาเรียนในมหาลัยแต่อย่างไรจึงจากการตรวจสอบจึงไม่มีปัญหาการร้องของผู้ปกครองที่ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอคลองหลวงแต่อย่างไร ด้านว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองหลวง กล่าวว่า

วันนี้ทางฝ่ายปกครองได้มาตรวจสอบเอกสารการประกอบการและประชาสัมพันธ์ให้ร้านจำหน่ายสุราให้มีมาตราเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการร้องเรียนเรื่องเสียงเพลงและก่อความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นไปตามคำสั่งของรัฐบาลซึ่งเราได้เข้มงวดอย่างนี้มาตลอดโดยและเน้นเรื่องการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโควิด 19 และในวันนี้จากการตรวจสอบได้พบว่ามีร้านประกอบการชื่อซิกเนเจอร์ตั้งอยู่ใน ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวงและสถานที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยราชมงคลคลอง จากการตรวจสอบพบว่าอยู่ในเขตโซนนิ่งและไม่มีใบจำหน่ายสุราจนดำเนินการจับกุมในข้อหาจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตในเขตโซนนิ่ง พร้อมทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีดำเนินการต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts