อุทัยธานี-หน่วยข้าราชการ-เด็กนักเรียน!!ร่วมทาสีถนน”ทางม้าลาย “ป้องกันอุบัติเหตุแก่เด็กนักเรียนและประชาชน

อุทัยธานี-หน่วยข้าราชการ-เด็กนักเรียน!!ร่วมทาสีถนน”ทางม้าลาย “ป้องกันอุบัติเหตุแก่เด็กนักเรียนและประชาชน

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อม นายเกรียงศักดิ์ มิตรประกอบโชค นายอำเภอลานสัก พร้อมหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทัพยายปอนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาตำบลประดู่ยืน ณ หน้าโรงเรียนบ้านทัพยายปอน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน การใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทัพยายปอน ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการปรับปรุง ทาสีทางข้าม ทางม้าลาย เส้นชะลอความเร็ว และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางข้าม ทางม้าลาย และให้ความรู้กับนักเรียน

ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน

Related posts