สุโขทัย-โครงการ Smart Safety Zone 4.0 CCTV รู้ไวประโยชน์เย่อะ ประชาชนอุ่นใจ

สุโขทัย-โครงการ Smart Safety Zone 4.0 CCTV รู้ไวประโยชน์เย่อะ ประชาชนอุ่นใจ

โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม มีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยสถานีตำรวจที่เข้าร่วมโครงการจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องที่เพื่อร่วมกันปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่เสี่ยง ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะภาคประชาชนเพื่อช่วยระวังป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ล่าสุดมีเหตุทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้ายของเจ้าของร้านอาหารตามสั่ง ได้รับความเดือดร้อนในเขตสภ.เมืองสุโขทัย จนท.สามารถติดตามจับกุมและนำทรัพย์สินส่งคืนได้ในเวลาไม่กี่ชม. หลังจากพ.ต.ท.ลักษณ์ รัตนถาวร รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสุโขทัย พร้อมด้วยสายตรวจจักรยาน ออกตรวจในพื้นที่ ในเวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นพื้นที่ในโครงการ Tanee Smart Safety Zone ผ่านร้านเจ๊เพ็ญ ถ.วิเชียรจำนงค์ เจ้าของร้าน ได้มาแจ้งว่า ถังแก๊สปิคนิค ของทางร้านได้หายไป เมื่อทราบดังนั้น จึงได้สั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดระบบ CCTV จากโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สืบสวนหาข่าวติดตาม ผู้กระทำความผิด จนสามารถ ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ และทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย คือถังแก๊สปิคนิค คืนให้แก่ น.ส.นฤมิต จิตตรง เจ้าของร้านเจ๊เพ็ญ ได้ในเวลา 11.00 น. ใช้เวลาติดตามผู้ก่อเหตุได้ในเวลา 2 ชม.


สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของสภ.เมืองสุโขทัย ในสังกัดตำรวจ ภ.จว.สุโขทัย โดยพล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และพ.ต.อ.ไพบูลย์ กาศอุดม ผกก.สภ.เมืองสุโขทัย ซึ่งมี พตท.ลักษณ์ รัตนถาวร รองผกก.ป.สภ.เมืองสุโขทัย ดูแลรับผิดชอบโครงการ ได้รับความชื่นชมจากประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินการติดตั้ง ระบบ CCTV จากโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายตำรวจและภาคประชาชน

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts