เพชรบูรณ์-ศอ.ปส.จ.พช. ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายเป็นราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เพชรบูรณ์-ศอ.ปส.จ.พช. ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายเป็นราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน จิตอาสา ที่เข้ามาบริจาคโลหิตในโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายเป็นราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ร่วมกันจัดขึ้น

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือประชาชน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts