สวนนงนุชพัทยา ร่วมปลูก ต้นพระศรีมหาโพธิ์ กับ ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ณ สวนวชิรเบญจทัศ

สวนนงนุชพัทยา ร่วมปลูก ต้นพระศรีมหาโพธิ์ กับ ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ณ สวนวชิรเบญจทัศ

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.65นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ฯพร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา แขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมตามนโยบายปลูกไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ณ สวนวชิรเบญจทัศ ( สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ขยายพันธุ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่รับมาจากสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

โดยต้นไม้พระศรีมหาโพธิ์ อยู่ในโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ” ซึ่ง ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ฯและ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา นำต้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ” 999 ต้น ปลูกเป็นพุทธบูชาทุกวัดทั่วแผ่นดินน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.64 ที่ผ่านมา

Related posts