สระบุรี/ปลัดมหาดไทยเป็นประธานเปิดประตูคลองส่งน้ำคลองเพรียว “ต้นแบบการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำของ จ.สระบุรี

สระบุรี/ปลัดมหาดไทยเป็นประธานเปิดประตูคลองส่งน้ำคลองเพรียว “ต้นแบบการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำของ จ.สระบุรี


วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา15.00น. ณ.บริเวณ ริมอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดประตูระบายน้ำสายใหญ่คลองเพรียว จ.สระบุรี “ ต้นแบบการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำของ จ.สระบุรี”


โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รอง ผู้ว่าราชการ จังหวัดสระบุรี นางอังคณา ชิตะติดติ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสระบุรี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล ปลัด จังหวัดสระบุรี นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอเมืองสระบุรี นายเริงชัย ลันขุนทด ผอ.โครงการคลองส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน นายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม นายกพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ดร.มงคล ศิริพัฒนกุลนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสระบุรี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นายธนาพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลานร่วมให้การต้อนรับ


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี และนายเริงชัย ลันขุนทด ผอ.โครงการคลองส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ นำนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยชมผังโครงการฯ และ ชี้แจงในรายละเอียดของโครงการ คลองส่งน้ำฯ
จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกัน เปิดประตูระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียวลงสู่คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองเพรียวจุด “ดำเนินโครงการฯ” ไปตามคลองส่งน้ำชลประทานเพื่อให้เกษตรในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองสระบุรีอำเภอ หนองแซง, อำเภอหนองแค ได้ใช้ประโยชน์ทำการเกษตรกว่า 69,797 ไร่

เสร็จแล้วเดินทางไปปลูกต้นไม้ (ทองอุไร) ที่บริเวณใกล้สะพานข้ามคลอง ปลัดมหาดไทย นำคณะ เดินเท้าไปตามคันคลองชลประทานมุ่งหน้า ชุมชนเขายิงเป้า-หลังโลตัส เพื่อตรวจความเรียบร้อยสภาพภูมิทัศน์โดยรอบของคูคลอง ขณะเดินทางผ่านได้พบ พี่น้องประชาชนที่พำนักอยู่ในย่านนั้นได้แวะทักทายสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมกล่าวฝากชาวบ้านเหล่านั้นให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด อย่าปล่อยให้ใครทิ้งขยะหรือสร้างความสกปรกรกรุงรังอีกต่อไป


ส่วนโครงการ”ต้นแบบฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำของ จังหวัดสระบุรี” สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดดำเนินการตาม “พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ คู คลอง หนองบึง ให้สะดวกสวยงาม เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำให้เป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัด เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูคลองส่งน้ำสายใหญ่คลองเพรียวให้ประชาชนที่อาศัยโดยรอบได้ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ป้องกันสาธารณภัย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาว จังหวัดสระบุรี.

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts