เพชรบูรณ์-สนง.วัฒนธรรม จ.เพชรบูรณ์ เตรียมผุดท่องเที่ยวลำบากวิถี ชีวิตดี๊ดีที่บ้านซับสวัสดิ์

เพชรบูรณ์-สนง.วัฒนธรรม จ.เพชรบูรณ์ เตรียมผุดท่องเที่ยวลำบากวิถี ชีวิตดี๊ดีที่บ้านซับสวัสดิ์

ที่ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนคุณธรรมวัดซับสวัสดิ์ ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕มี นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพงษ์ศักดิ์ ทองใจสด กำนัน ต.โคกปรง ผู้นำชุมชนท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นร่วมงาน นายวัฒนชัย ทองก๋า ผญบ.บ้านซับสวัสดิ์ กล่าวต้อนรับ โดยในงานมีการนำผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์เก่า กลุ่มจักรสาน มาจัดแสดงและมีชุดการแสดงรำเสียงพินเสียงแคนให้การต้อนรับ

น.ส.ภานุพรรณ คำพุฒิ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมบ้านซับสวัสดิ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕​ รวมทั้ง เพื่อติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียนราชการ)ของชุมชนคุณธรรมวัดซับสวัสดิ์ และเพื่อจัดอบรมให้ความรู้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยในช่องทางออนไลน์ เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับชุมชน กระตุ้นให้คนในชุมชนหันกลับมาอนุรักษ์สืบสาน ต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินงาน ได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยอาจารย์ ศิริพงษ์ เหมมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนในช่องทางออนไลน์ให้กับชุมชน

นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านซับสวัสดิ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นชุมชนที่่มีความเหนียวแน่นในด้านวิถีชุมชนท้องถิ่น การาดำเนินชีวิตที่ผูกโยงกับธรรมชาติและวัฒนธรรมดั้งเดิม เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านยังดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย ดั้งเดิม มีอัตลักษณ์ที่่่่่่่โดดเด่น ดังนั้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์จึงเตรียมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบลำบากวิถี โดยเปิดให้ผู้สนใจเดินทางมาสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่าย ได้สัมผัสรอยยิ้มและการต้อนรับที่แสนอบอุ่น มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เชิงเกษตรและวัฒนธรรม มาใช้ชีวิตทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน เช่น ทำนา ปลูกข้าว ปลูกผัก เพื่อรับประทานในครัวเรือน การทอเสื่อกก การนำเศษผ้ามาตัดเย็บเป็นของใช้ การจักสาน การเลี้ยงวัว กิจกรรมทำอาหารพื้นเมืองและกินอาหารพื้นถิ่น เช่น ขนมบักโต่น การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน โดยนักท่องเที่ยวที่มาพักจะได้ดำรงชีวิตที่ได้ประสบการณ์จริง จากสถานที่จริง ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ทำในสิ่งที่่่่่่่่่ไม่เคยทำ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจต้องการท่องเที่ยวแบบลำบากวิถี ชีวิตดี๊ดีที่บ้านซับสวัสดิ์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่่่่่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร 056- 729 -779

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts