บุรีรัมย์-“นานายอำเภอ” กิจกรรมลงแขกดำนา ของชาวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลงแขกดำนา

บุรีรัมย์-“นานายอำเภอ” กิจกรรมลงแขกดำนา ของชาวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลงแขกดำนา

เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ได้มีกิจกรรมลงแขกดำนา “นานายอำเภอ” นำโดยนายเสกสรร จันวงษา นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านในตำบลแดงใหญ่ และนักเรียน กว่า 100 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมลงแขกดำนำ ตามวิถีชีวิตชาวอีสานในอดีต และรับประทานอาหารร่วมกัน บนที่นาจำนวน 3 ไร่ ของนายเสกสรร จันวงษา นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

นายเสกสรร จันวงษา นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เจ้าของนาและเจ้าของกิจกรรมลงแขกดำนา “นานายอำเภอ” ในครั้งนี้กล่าวว่า ตนเองพึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่นี่ประมาณ 2 เดือน ทราบว่าในช่วงปลายปีของทุกๆปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว พี่น้องชาวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จะมีการนำเอาผลผลิต(ข้าว) มารวมกันเพื่อทำบุญ เรียกว่า บุญประทายข้าว ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของพี่น้องชาวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ตนเองก็คิดอยู่ตั้งนานว่าปลายปีนี้นายอำเภอจะเอาข้าวจากไหนไปร่วมทำบุญกับพี่น้องประชาชน เพราะตนไม่มีที่นา

จึงได้ขออนุมัติเงินจากคุณนายมาทำการเช่าที่นา จำนวน 3 ไร่ที่บ้านแดงใหญ่ เพื่อที่จะทำนามีข้าวไปร่วมกับพี่น้องประชาชนในงานบุญประทายข้าว ประกอบกับการจัดหากิจกรรมที่จะส่งเสริมความรัก ความสมัครสมาน สามัคคีของบรรดาหัวหน้าส่วนราชการต่างๆทุกภาคส่วนในเขตท้องที่รับผิดชอบได้มีกิจกรรมร่วมกัน ทานข้าวร่วมกัน และที่สำคัญคือการได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีลงแขกดำนา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานานตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งปัจจุบันเกือบจะจางหายไป โดยพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันลงแขกดำนา เพื่อสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือกัน และเป็นการส่งเสริมการมีน้ำใจที่เอื้ออาทรต่อกันอีกด้วย

นายเสกสรร จันวงษา นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ กล่าวต่ออีกว่า ผลผลิตที่ได้ซึ่งเป็นข้าวทุกเมล็ดจากผืนนาแห่งนี้ ตนเองมีความตั้งใจที่จะนำข้าวทั้งหมดที่ได้จากการลงแขกดำนาในวันนี้ ไปร่วมทำบุญประทายข้าวร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จากนั้นข้าวที่เสร็จจากการทำบุญ ก็จะมอบให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์นำไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ลำบากและนำไปขายเพื่อเป็นรายได้ของกิ่งกาชาดในการที่จะนำไปสงเคราะห์เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ตลอดจนเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ได้อีกเป็นจำนวนมาก นายเสกสรร จันวงษา กล่าวในที่สุด

ทางด้านนายไทยรัฐ วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม หนึ่งในหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับนำ รด.จิตอาสาของทางโรงเรียน จำนวน 30 นาย ร่วมลงแขกดำนาด้วย กล่าวว่า กิจกรรม “นานายอำเภอ” เป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางอำเภอได้จัดขึ้น อีกทั้งเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกดำนา ซึ่งปัจจุบันหาดูและเห็นได้ยากแล้ว เนื่องจากบริบทของสังคมและการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไป เมื่อมีโอกาสดีๆแบบนี้ จึงไม่พลาดที่จะให้ลูกๆนักเรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน ในสภาพจริงของประเพณีลงแขกดำนา ที่ทางอำเภอจัดขึ้นในครั้งนี้
///////-/////////////////

ประภาส วินิจสิริ /ข่าว
ไทยรัฐ วงษ์ทอง /ภาพ

Related posts