ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลฯ มอบหมาย “สุภิญกัลย์”

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลฯ มอบหมาย “สุภิญกัลย์”
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ห้อง 307 นายสมหมาย เอี่ยมสอาด ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ตามบัญชาของ พณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานโดยมอบหมายให้นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการฯประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล และนายยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โดยให้มีหน้าที่รับเรื่องราวและปัญหาต่างๆของของประชาชนทุกท่านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยทุกท่านสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆและปัญหาของท่านมาได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ได้ที่สายด่วน 1111 โดยทุกปัญหาของท่านจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขด้วยความเป็นธรรมอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เรื่องราวของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ และจะถูกตรวจสอบทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อความเป็นธรรม ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ในการนี้ นายสมหมาย ได้มอบของที่ระลึกเป็นผ้ายันต์ของเจ้าพระคุณสมเด็จธงชัยฯ แห่งวัดไตรมิตรให้แก่นางสุภิญกัลย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานอีกด้วย
# โกสินธ์ จินาอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงานรายงานฯ #

Related posts