เพชรบูรณ์-รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงพระราชทานมามอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก และอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2,074 ชุด โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอหล่มสัก นายอำเภอหล่มเก่า สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี


ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานถุงยังชีพ มามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสัก และหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2,074 ชุด พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาตรวจรักษาพยาบาลฟรีให้แก่ประชาชนและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยภายหลังจากมอบถุงพระราชทาน นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่คนไข้ติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 3 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ รู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยและเมตตา ต่อพสกนิกร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในครั้งนี้


สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอหล่มเก่า มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 6 ตำบล 24 หมู่บ้าน บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรที่ได้รับความเสียหาย 61 ครอบครัว และ อำเภอหล่มสัก มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 9 ตำบล 49 หมู่บ้าน เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก 8 ชุมชน บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 2,013 ครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยทหาร ตำรวจ อำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ได้เข้าดำเนินการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ฉีดล้างทำความสะอาดถนน และบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ออกตรวจสุขภาพ และให้บริการทางการแพทย์ ตลอดจนจัดอาหารประกอบเลี้ยงผู้ประสบภัย ปัจจุบันพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้ง 2 อำเภอ ได้กลับสู่ภาวะปกติแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา ด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

มนสิชา คล้ายแก้ว/สนง.ปชส.พช

Related posts