เพชรบูรณ์- มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

เพชรบูรณ์- มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ที่ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมี นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ เข้าร่วม


นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งในแต่ละปีนักเรียนเหล่านี้ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือเป็นจำนวนมาก ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดในการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ทำให้มีทักษะด้านอาชีพเป็นแรงงานฝีมือ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้


นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์คณะอนุกรรมการและคณะทำงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ได้ดำเนินการโครงการมาถึงขั้นตอนที่ 8 การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ ของการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2565 คือฝึกอบรมในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 24 มิถุนายน 2565 และ ฝึกในสถานประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2565 มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 17 คนจากผู้เข้าอบรม 20 คน ประกอบไปด้วย ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 11 คน ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 6 คน

 

มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts