เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพล โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพล โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อรับทราบภารกิจ ผลการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน


โดยมี พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ ซึ่งในครั้งนี้ แผนกแพทย์ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดย ว่าที่ เรือโทหญิง ธนพร โกนสันเทียะ รรก.หน.แพทย์ แผนกแพทย์ ได้ร่วมบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของหน่วย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts