ลำปาง-ผบ.มทบ.32/อผศ.ลำปาง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจทหารผ่านศึก ผู้ซึ่งเสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ

ลำปาง-ผบ.มทบ.32/อผศ.ลำปาง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจทหารผ่านศึก ผู้ซึ่งเสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ

ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา เหล่าท่านทหารผ่านศึกได้ร่วมกันปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติมาด้วยความเสียสละ กล้าหาญ สามัคคี ทำให้ประเทศไทยของเราคงความเป็นไทยอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งนับเป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และเพื่อเป็นแรงกำลังใจช่วยบำรุงขวัญให้แก่ทหารผ่านศึกที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

ในการนี้พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/หัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึก เขตลำปาง พร้อมด้วยนางนางจิราภรณ์ เชื้อสะอาด รองหัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึกเขตลำปาง พร้อมคณะ ได้เดินทางเยี่ยมเยียนให้กำลังใจทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ในพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ที่ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติจนได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกที่มีความห่วงใยทหารผ่านศึก ที่เจ็บป่วย สูงอายุ เป็นผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้มอบนโยบายให้หน่วยทหารและสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าไปดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง

โดยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ ถุงยังชีพจาก กฟผ.แม่เมาะ และถุงยังชีพจากสำนักงานทหารผ่านศึกเขตลำปาง ,นายอำเภอสบปราบ ให้ทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. พลฯ พร ทานวี อายุ 67 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 3 ภูมิลำเนา บ้านแม่กัวะพัฒนา ต.แม่เกัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เจ็บป่วย ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง สาเหตุผ่าตัดกระดูกทับเส้น

2. พลฯ วสุพล อุ่นแก้ว อายุ 64 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4ป. ภูมิลำเนา บ้านอ้อ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผ่าตัดกระโหลกศรีษะ

3.สิบตรีศรีไว ทิศโญ อายุ 63 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 3 ภูมิลำเนา บ้านอ้อ ต.แม่กัวะ จ.ลำปาง ประวัติเจ็บป่วย แขนข้างซ้ายอ่อนแรง ป่วยเป็นรูมาตอยด์

4.พลฯ ทิวัถ์ เรือนปานันท์ อายุ 57 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 3 ภูมิลำเนา บ้านทุ่ง ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง แขนและขา ข้างขวาอ่อนแรง เนื่องจากเส้นเลือดฝอยแตก ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4ป.

5.พลฯ จันทร์ ฟูสอน อายุ 67 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4ป. ภูมิลำเนา บ้านสมัย ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง แขนขาอ่อนแรง

สร้างความสุขและรอยยิ้ม ตลอดจนขวัญและกำลังใจให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกเป็นอย่างมาก ที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 /หัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึก เขตลำปาง และคณะ เดินทางมาในวันนี้ อันเป็นการแสดงให้เห็นว่ากองทัพกองทัพบกมีความห่วงใยไม่ทอดทิ้งกำลังพลไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ที่เสียชีวิตรวมถึงญาติของผู้ที่เสียชีวิต ที่กองทัพบกได้ให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง เพราะ “ทหารผ่านศึก คือ ผู้เสียสละและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ” จนทำให้เรามีความสุข สงบ มาจนทุกวันนี้

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts