ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5 ต่อ 4 สั่ง’บิ๊กตู่’ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่งผล ” บิ้กป้อม ” รักษาการนายกรัฐมนตรี

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5 ต่อ 4 สั่ง’บิ๊กตู่’ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่งผล ” บิ้กป้อม ” รักษาการนายกรัฐมนตรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 1000 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องกรณีที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร ส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 เพื่อขอส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงของตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสองและมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ รวมทั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำสั่ง เนื่องจากเห็นว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน จนเมื่อเวลา 1320 น. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 รับคำร้องไว้วินิจฉัย ขณะเดียวกันตุลาการได้มีเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 เสียง ให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัย โดยคาดว่ากระบวนการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในเดือน 1 เดือน ทั้งนี้มีความเป็นไปได้อย่างสูงว่า ”บิ้กป้อม” พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี อาจขึ้นรับตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรี ทันที

สุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ คณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รายงาน…

Related posts