นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 102 ปี

นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 102 ปี

ดร.ระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 102 ปี ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิวิสสุกรรม” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ กระทรวงพาณิชย์
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts