ชมรม พสบ.ทบ.ร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 ร่วมสนับสนุนสถานศึกษา”

ชมรม พสบ.ทบ.ร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 ร่วมสนับสนุนสถานศึกษา”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบกพร้อมสมาชิกในพื้นที่ส่วนกลาง จัดกิจกรรมส่งมอบการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและการส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสาน ในโรงเรียนวัดบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน พร้อมผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วม และสนับสนุน การดำเนินงาน ได้แก่ กรมกิจการพลเรือนทหารบก, กองพลทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1, เทศบาลเมืองบางคูวัด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับเยาวชนในพื้นที่ โดยมีกิจกรรม อาทิ การเยี่ยมชมการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงอาหาร, การปรับปรุงการเกษตรแบบผสมผสาน และการมอบเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบน้ำในโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนวัดบางคูวัด ได้รับการแนะนำจากชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ในการส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดในการดำเนินการของโรงเรียนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
#การมีส่วนร่วมเพื่อสังคม
#กรมกิจการพลเรือนทหารบก
#กองทัพภาคที่ 1
#ชมรม พสบ.ทบ.
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts