“สุชาติ” รมว.แรงงาน มอบ เลขาธิการ สปส. ‘บุญสงค์’ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ

“สุชาติ” รมว.แรงงาน มอบ เลขาธิการ สปส. ‘บุญสงค์’ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวมุทิตา ชูประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี นางอาภรณ์ แว่วสอน ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น นางสาวหัฎฐริภิม ณมงคลบุญวงษ์ ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 3 ราย


นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ โดยวันนี้ได้มอบหมายให้ ผมและคณะลงพื้นที่ มอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพถึงบ้านพัก ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางเสาวณี จันทร์แจ้ง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพ จากสาเหตุเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคไต เส้นเลือดสมองตีบ และต่อมาเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปากข้างซ้ายเบี้ยว ตาข้างซ้ายหลับไม่สนิท เดินไม่ได้ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 3,625.50 บาท

ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ได้จ่ายสิทธิประโยชน์ไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 329,920.50 บาท หลังจากนั้น นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และนางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่มอบของเยี่ยมแก่ นายอ่อนศรี สิมสีพิมพ์ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 ทุพพลภาพจากสาเหตุ เส้นเลือดในสมองแตก ทำให้แขนขาอ่อนแรง และเกิดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ มือ แขน ขา เท้า ทั้ง 2 ข้าง พูดไม่ได้แต่ฟังรู้เรื่อง ควบคุมระบบขับถ่ายไม่ได้ เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง

ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ได้จ่ายสิทธิประโยชน์ไปแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท นางฤทัยรัตน์ โกดี ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 ทุพพลภาพจากสาเหตุเนื้องอกไขสันหลังกดทับเส้นประสาท มีอาการอ่อนแรง กล้ามเนื้อขาทั้ง 2 ข้างลีบ เดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็น ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ได้รับเงินทดแทน การขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ได้จ่ายสิทธิประโยชน์ ไปแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 49,000 บาท


เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ผมและคณะได้มาติดตามคุณภาพชีวิตเพื่อเข้าดูแลผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพให้ได้รับสิทธิประโยชน์ได้ทันท่วงที อีกทั้งรับทราบปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำสู่ การรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ในการนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีความอบอุ่น และมีความรู้สึกที่ดี เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม
——————————

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506

Related posts