ปทุมธานี-ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดจวน ต้อนรับผู้ว่าฯชัชชาติ เพื่อหารือการทำงานแบบไร้รอยต่อ

ปทุมธานี-ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดจวน ต้อนรับผู้ว่าฯชัชชาติ เพื่อหารือการทำงานแบบไร้รอยต่อ

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65เวลา 16.00 น. ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นำโดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าหารือแนวทางแก้ไขปัญหา เรื่องการระบายน้ำ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาการจราจร และการวางผังเมืองที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดรอบๆกรุงเทพมหานคร เป็นการประสานความร่วมมือแบบไร้รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เช่น ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา สมุทรปาการ


จากการพูดคุย เรื่องปัญหาน้ำท่วม ซึ่งทางทั้ง 2 จังหวัดได้พูดคุยเรื่องการพร่องน้ำในคลองต่างๆ ที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯกับปทุมธานี เช่นคลองหกวาสายล่างเชื่อมลงมาทางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนกรุงเทพมหานครจะมีคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อกับคลองบ้านใหม่ ซึ่งจะมีการสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยา และจุดอนุสรณ์สถานก็วางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง


ในการหารือครั้งนี้ ทางผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่าในอนาคตจะมีโครงการที่ผันน้ำด้านทิศตะวันออกเพื่อลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วโดยจะขุดอุโมงค์ลอดจากเขตลาดกระบังผ่านด้านทิศตะวันออกของสนามบินสุวรรณภูมิ ลงมาที่คลองร้อยคิว และจะทะลุผ่านอำเภอคลองด่านจังหวัดสมุทรปาการลงสู่อ่าวไทยต่อไป
การหารือปัญหาเรื่องฝุ่นละออง เพื่อเตรียมรับมือฝุ่นPM2.5 ทาง กทม.ขอความร่วมมือให้ปทุมธานี กำชับโรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรกรที่อาจจะมีการเผา ในที่โล้งแจ้ง ซึ่งทางจังหวัดปทุมธานีวางแผนในเรื่องของฝุ่นละออง

คือ ให้นำเศษวัชพืชมาอัดให้เป็นก้อน นำขายให้โรงงานที่รับซื้อ หรือทำปุ๋ยและเชื้อเพลิง หากจำเป็นอาจจะประกาศห้ามเผาขยะในที่โล้งแจ้ง จะดำเนินคดีตามกฏหมายทันที และออกมาตรการสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง อาจจะขอให้ผู้ประกอบการหยุดงานเป็นบางช่วงเพื่อลดปัญหาการกระจายของฝุ่นละออง ส่วนเรื่องการเผาขยะหรือการเผา
ตอซัง ฟางข้าว ก่อให้เกิดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กทางจังหวัดตั้งทีมเฉพาะกิจดับเพลิง อย่างรวดเร็ว


ปัญหาด้านการจราจร โดยผู้ว่าฯปทุมธานี จะช่วยเร่งรัดในการก่อสร้างถนนหนทางต่างๆ ให้เสร็จเร็วขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน เช่น บริเวณอนุสรณ์สถาน หรือการลอกท่อระบายน้ำทั้ง 2 จังหวัดในพื้นที่รอยต่อ
ด้านผังเมืองจะมีการปรับปรุงผังเมืองใหม่ โดยจะปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องเป็นโซนเดี่ยวกัน เช่น โซนชุมชนที่อยู่อาศัยก็จะจัดให้อยู่ในพื้นที่โซนเดียวกัน ซึ่งทาง กทม.ก็จะปรับผังเมืองใหม่ตาม พรบ.ปี62 เช่นเดี่ยวกันการหารือในครั้งนี้เป็นนิมิตรหมายอันดีที่ผู้ว่าฯกทม. ได้พบปะหารือกับผู้ว่าฯปทุมธานี โดยในอนาคต ผู้ว่าฯกทม. ก็จะเดินทางไปพบปะหารือกับผู้ว่าฯจังหวัด อีก 4 จังหวัด เพื่อการทำงานแบบไร้ร่อยต่อ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนทั้งมวล

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts