ผบ.กฟก.1 กร. นำกำลังพลหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น วิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า ขอพร ‘เสด็จเตี่ย’

ผบ.กฟก.1 กร. นำกำลังพลหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น วิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า ขอพร ‘เสด็จเตี่ย’

พล.ร.ต.โชคชัย เรืองแจ่ม ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ (ผบ.กฟก.1 กร.) ในฐานะผู้บังคับหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น (ผบ.นรส.) นำกำลังพล ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช และกำลังพลหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น รวม 157 นาย วิ่งขึ้นเขากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เขาแหลมปู่เจ้า) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อถวายเครื่องสักการะ บวงสรวงสังเวย พร้อมขอพรอันประเสริฐแด่ ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาทหารเรือไทย ให้การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง และบรรลุถึงวัตถุประสงค์ ตามที่หน่วยเหนือกำหนดไว้ทุกประการพร้อมทั้งยิงปืน จำนวน 19 นัด ถวายแด่พระองค์


สำหรับการนำกำลังพล วิ่งขึ้นไปยังยอดเขาแหลมปู่เจ้า ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเสด็จเตี่ย และเชื่อกันว่าศาลแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก ดวงพระวิญญาณของเสด็จเตี่ยจะสถิต ณ ศาลแห่งนี้ เพื่อขอพรในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในครั้งนี้ โดยได้จัดเครื่องสักการะ เครื่องบวงสรวงสังเวย ประกอบด้วย โภชนาหาร มังสาหาร ผลาหาร และธัญญาหาร ที่พระองค์ชื่นชอบ โดยเฉพาะอาหารทะเลซีฟู้ด เมื่อกำลังพลวิ่งขึ้นไปถึงยอดเขา และถึงศาลเสด็จเตี่ย ก็จะให้กำลังพลร่วมกันทำพิธีบวงสรวง ด้วยการจุดธูป เทียน สักการะ และขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง หลังจากนั้นได้ยิงปืนถวาย จำนวน 19 นัด ร่วมกันร้องเพลง ดาบของชาติ เดินหน้า และเพลงดอกประดู่ เพื่อถวายพระองค์ท่าน


ก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมในพิธี สวนสนามทางเรือ INTERNATIONAL FLEET REVIEW (IFR) 2022 จัดขึ้นเนื่องในโอกาส ครบรอบ 70 ปี ของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพการประชุม Western Pacific Naval Symposium (WPNS) ครั้งที่ 18 ของกองทัพเรือประเทศญี่ปุ่น ที่จัดให้มีกิจกรรมการสวนสนามทางเรือขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย.65 ณ อ่าว ซากามิ จังหวัดคานางาว่า ประเทศญี่ปุ่น


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

Related posts