สระบุรี/สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ โปรดประทานผ้าพระกฐินให้ไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดป่ามหาวีรวงศ์

สระบุรี/สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ โปรดประทานผ้าพระกฐินให้ไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดป่ามหาวีรวงศ์


วันนี้(22ตุลาคม2565 ) เวลา07.00น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ โปรดประทานผ้าพระกฐินให้ไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดป่ามหาวีรวงศ์ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่ อัญเชิญผ้าพระกฐินออกเดินทางจากจังหวัดนนทบุรี ถึงวัดป่ามหาวีรวงศ์ จังหวัดสระบุรี แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ศาลาอุโบสถถาวรานุสรณ์ 101 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

เวลา 09.00 น. นำผ้าพระกฐินเข้าสู่ภายในศาลา เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม องค์อุปถัมภ์สร้างวัดป่ามหาวีรวงศ์ เมตตาเดินทางมาเป็น ประธานในพิธี โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่าฆราวาส เจ้าประคุณสมเด็จฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย อัฐิเจดีย์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์, อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าถวายสักการะเจ้าประคุณ สมเด็จฯ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาศีล เวลา 10.00 น.ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน โดยเสด็จพระกุศลฯ พระสงฆ์ในอาวาส รับผ้าพระกฐิน พร้อมบริวารวัตถุไทยธรรม ประธานฯ ถวายจตุปัจจัย โดยเสด็จพระกุศลฯ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้เป็นประธาน กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์ทั้งปวง อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ และกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาเจ้าประคุณสมเด็จฯ ประธานสงฆ์ มอบของที่ระลึก ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี

/ดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวสระบุรี รายงาน

Related posts