เชียงใหม่-คณะกรรมการกองทุน We Love Chiang Mai แสดงความยินดีในโอกาสผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับตำแหน่งใหม่

เชียงใหม่-คณะกรรมการกองทุน We Love Chiang Mai แสดงความยินดีในโอกาสผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่​ 20 ตุลาคม 2565 เวลา​ 18.00 น.ที่​ The View Village แม่เหียะ นายคมสัน สุวรรณอัมพา ที่ปรึกษากองทุน We Love Chiang Mai พร้อมด้วย ประธาน และคณะกรรมการกองทุน We Love Chiang Mai เข้าพบและแสดงความยินดีในโอกาส ท่านผู้ว่าฯนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับตำแหน่งใหม่

ในการนี้นายธนิต ชุมแสง ประธานกองทุน We Love Chiang Mai ในวาระใหม่ ต่อจากท่านประธาน นวพล คันธวณิช ได้นำเสนอความเป็นมา​ วัตถุประสงค์ ของกองทุน ฯ พร้อมทั้งแนะนำภาคเอกชนของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อที่จะได้ร่วมกับจังหวัดในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไปพร้อมกันอันจะทำให้เศรษฐกิจเชียงใหม่คึกคัก

วิภาดา/เชียงใหม่

Related posts