ปทุมธานี พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)

ปทุมธานี พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา๐๘:๕๕ น. ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีจำนวน ๖ เครือข่าย ดังนี้ ๑.เทศบาลเมืองคูคต, ๒.เทศบาลเมืองลำสามแก้ว, ๓.ชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัย จังหวัดปทุมธานี,

๔.นางนภัสนันท์ วิสฤตาภา ประธานกลุ่มสตรีชุมชนซอย ๓๙, ๕. ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปทุมธานี ๖. สมาคมจิตอาสาเพื่อการพัฒนา, ๗.บริษัท สตางค์ ทราเวล่ จำกัด สำหรับพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts