เครือข่ายพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2565

เครือข่ายพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2565

ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย พ.ว ศรีสังวาลย์ เนตรอนงค์ หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล รพ.นครพิงค์ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2565 อาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชชนนี

โดยในงานมีพิธีถวายพานพุ่มสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพการพยาบาล และมีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นหัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล รพ.นครพิงค์ นำทีมคณะผู้บริหารทางการพยาล และพยาบาลวิชาชีพ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า และเพื่อไว้ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน มีการบรรยายวิชาการเรื่อง “เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริการสุขภาพในยุคเปลี่ยนวิถี”

โดย น.พ อมรชัย กริชนิกรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลนครพิงค์ และการบรรยาย เรื่อง “พยาบาลไทยยุคใหม่กับการพัฒนาคุณภาพการบริการ”โดย พ.ว กุลดา พฤติวรรธน์ นายกสมาคมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแห่งประเทศไทย

จัด ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง C71 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 ตุลาคม 2565

Related posts