ปทุมธานี ศิษย์ยานุศิษย์ร่วมทำบุญทอดกฐินวัดเนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว กันอย่างเนืองแน่น ได้ยอดเงินถวาย ๑,๓๑๓,๑๐๑ ๒๕

ปทุมธานี ศิษย์ยานุศิษย์ร่วมทำบุญทอดกฐินวัดเนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว กันอย่างเนืองแน่น ได้ยอดเงินถวาย ๑,๓๑๓,๑๐๑ ๒๕

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.ผู้สื่อข่าวรายงานจาก วัดเนกขัมมาราม ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ทางวัดได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ก่อนเริ่มพิธีได้มีศิษยานุศิษย์พี่น้องประชาชนทั้งใกล้และไกลต่างทยอยมาที่วัดเนกขัมมารามซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน และมีศิษยานุศิษย์พี่น้องประชาชนได้มาออกโรงทานเพื่อให้พี่น้องที่มาร่วมทำบุญได้รับประทาน(ฟรี)

โรงทานมีจำนวนมากเพียงพอแก่ศิษย์ยานุศิษย์ที่มาร่วมทำบุญ มีพระครูประสิทธิ์ ธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมารามเป็น(ประธานฝ่ายสงฆ์)คุณพ่อแสวงคุณแม่บุญปลูก บุญรอดพร้อมด้วยลูก หลาน ญาติพี่น้อง ร่วมเป็น ประธานองค์กฐิน ประจำปี ๒๕๖๕ กำหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคี เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นำกฐินเวียนรอบพระอุโบสถ จากนั้นเวลา ๑๐. ๐๐ น.ถวายองค์กฐินสามัคคี


เวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และเวลา ๑๒.๐๐.น.ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเป็นอันว่าเสร็จพิธี
เนื่องจากทางวัดเนกกขัมมารามและคณะกรรมการวัดได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาสาธุชนและศิษย์ยานุศิษย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญซึ่งกำลังก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จ ส่วนบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนศิษย์ยานุศิษย์ร่วมทำบุญกันอย่างมากมาย


โดยได้ยอดเงินถวายจำนวนเงิน๑,๓๑๓,๑๐๑.๒๕ (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์ )จะได้นำเงินกฐิน ที่ได้ในปีนี้นำไปร่วมสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้เสร็จเพื่อจะใช้ทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts