ปทุมธานี จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ปทุมธานี จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.65 ที่ สนามฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย และสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 1 ถ้วย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พรรษา

โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 80 ทีม แบ่งการแข่งขันออกเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย รายได้จากการแข่งขันนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ ในการให้ความช่วยเหลือสมาชิก อส. ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือประสบภัยพิบัติต่างๆ และเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งการจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพ เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิก อส. และนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts