พิจิตร-กีฬาสัมพันธ์ ขุนไผ่เกมส์ ครั้งที่ 6 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ

พิจิตร-กีฬาสัมพันธ์ ขุนไผ่เกมส์ ครั้งที่ 6 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ


นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยขุมชนพิจิตร ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ขุนไผ่เกมส์ โดยมีนางสาวปฐมพร อุไรพันธ์ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ ภูมิเขตร)กล่าวรายงาน และนายยุทธ ศรีทองสุข ผู้ช่วยส.ส.ตัวแทนส.ส.ภูดิท อืนสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต2เข้าร่วมงาน .สำหรับการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ขุนไผ่เกมส์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ ครั้งที่ 6 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

โดยแบ่งออกเป็น 4สี คือ สีแดง สีฟ้า สีเหลืองและสีเขียวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 มีนักศึกษามาร่วมเป็นจำนวนกว่า900คนประเภทกีฬา แข่งขันมีกีฬาฟุตบอล7คน วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ เปตองและแชร์บอล สร้างความมีสีสันเป็นอย่างมากทั้งขบวนพาเหรด กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ การแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาทุกคน ทุกสี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพตัวเอง ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และนักศึกษากับอาจารย์อีกด้วย

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts